Carta de Axuste e Peche (Saramaganta REMATOU!!)

O quee!?

Despois de 12 longos anos resistindo como único Servidor Social Autoxestionario da Galiza e tras moitas aventuras en conxunto con todas vós o proxecto de Hosting Social Saramaganta vese na obriga de dar por rematada definitivamente a súa camiñada como Zona Temporalmente Autónoma e a pechar as portas.

Por que?

Como ben sabedes: o mal non acouga! ...e o capital tampouco. Malia ter conquerido sobreviver a varias crises e tentado diversas vías de financiación alternativa e múltiples modelos de xestión por varios anos, o certo é que en termos económicos e mesmo organizativos o proxecto hai tempo que apenas se mantén aboiando e iso só gracias ás xenerosísimas aportacións de diversos colectivos e individualidades que participades solidariamente con cotas xunto ao traballo técnico voluntario dalgunhxs poucxs. Aínda así, non foi abondo. Se cadra esta circunstancia debera servir para facérmonos certas reflexiós a nivel da eficacia estratéxica colectiva no sociopolítico.. pero non é iste nen o lugar nen o momento.

Por outra banda as novas esixencias legáis dos estados cohercitivos europeos en termos de "protección" de datos (RXPD|LOPDGDD (*)) obrígannos ineludiblemente a ter que redoblar esforzos e a contar con asesoramento legal e técnico adicional, o que -dada a situación de bancarrota efectiva anteriormente mencionada- fai definitivamente inviable o mantimento do servidor.

Cando?

A idea sería desconectar o servidor principal en Febreiro deste ano 2019. O fornecemento de servizos a novos colectivos e persoas quedará en stand-by mentres tanto; estudiamos aínda a posibilidade de ofrecer ulteriormente o mantemento do servizo de nube baixo demanda e a un custe razonable. Ata o anunciamento da data definitiva quedamos á vosa disposición para axudarvos a recuperar datos ou calqueira dúbida que vos xurda. Despois, cadraremos polos carreiros.

Saúde e liberdade!


(*) Nota: Nen que decir ten que, non xa por imperativos legáis se non polos éticos que nos vencellan dende sempre ás nosas compañeiras e compañeiros usuarios e xa extinta a finalidade de tratamento de datos de caracter personal, procedemos a eliminar por métodos seguros e fiábleis calquera base de datos, log ou rexistro sensible de todas vós en calquera soporte dixital do que señamos responsables. Para ampliar as bases xurídicas, lembrade visitar a nosa páxina legal.