Marcadores

Os Marcadores Comunáis de Saramaganta son un sistema web aberto no que publicar e compartillar comunitariamente todos eses links que consideras interesantes.

O servizo non está asociado a ningún pacote e só require abrir unha conta. Podes categorizar os contidos e tes algunhas outras funcións básicas. É un xeito de construir colectivamente coñecemento dixital.

Para visitar os Marcadores Comunáis de Saramaganta simplemente diríxete a:

https://marcadores.saramaganta.info

e que rule o coñecemento!